Kontakt

zosit


 Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych sp. z o.o.

78-230 Karlino, ul. Kościuszki 1A

KRS: 0000491847, REGON: 321463119

Telefon: 94 311 6050 | 784093041

Email: hala at karlino.pl

Siłownia: 94 721 64 30 | 606730503

Squash: 94 3116050 | 784093041

Kręgielnia: 570 770 479


Nazwa:*
E-mail:*
Telefon:*
-
Wiek:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie ul. Kościuszki 1A, 78-230 Karlino, która jest administratorem danych (zwana dalej ZOSTiR) w celu przesyłania informacji ze strony http://www.sport.karlino.pl/new/ (subskrypcja newslettera). W ZOSTiR został wyznaczony inspektor danych osobowych – Robert KOPERSKI z którym można się skontaktować poprzez – adres e-mail : iod.zostir@karlino.pl Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi możliwość realizowania usługi. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.*